Datenschutz

Pro zprostředkování práce ve Švýcarsku nám dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.

S veškerými Vašimi údaji zacházíme v souladu s platnou legislativou v příslušných zemích.

Ochrana osobních údajů je plně v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”)

Správcem osobních údajů podle GDPR je AV - CARE, s.r.o., se sídlem Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava, Slovensko, IČO.: 44 861 087, DIČ.: 20 22 86 22 04. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku okresního soudu Bratislava I., oddíl s.r.o., vložka 59679/B. (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:
  • Adresa: AV - CARE, s.r.o., Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava, Slovensko
  • Telefon: +421 948 528 588 (SK), +420 608 720 709 (CZ)
  • E-Mail:     info@avcare.eu